Cambridge YLE testy

fotakYoung Learners English Test (YLE)

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu.

Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s Monkeyjazykovými testy.
Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání.

Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát Cambridge YLE uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.

Tady najdete rozhovor s ředitelkou JŠ Carpinus Martinou Benákovou o YLE v roce 2016 - Českobrodský zpravodaj - červenec/srpen 2016 - strana 14.

Přečtěte si rozhovor se studenty, kteří testy úspěšně složili v loňském roce - na straně 12 - Českobrodský zpravodaj - červenec/srpen 2015

Úrovně náročnosti

Testy YLE jsou koncipované tak, že děti začínají výukou jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních Movers a Flyers poznávají stále víc vyvinuté, složitější jazykové struktury:

Starters. - na úrovni začátečník
Movers - na úrovni A1 podle CEFR* - viz. graf na stránce níže
Flyers - na úrovni A2 podle CEFR* - viz. graf na stránce níže

Kdo může skládat YLE?

Testy YLE jsou určené pro děti školního věku. Dle našich zkušeností doporučujeme úroveň STARTERS pro studenty s učebnicí Incredible English 2-3, úroveň MOVERS po ukončení kurzu s učebnicí Incredible English 4-5, FLYERS pro studenty konverzačního kurzu s časopisem Gate. 

Učebnice Incredible English od nakladatelství OUP pokrývají látku potřebnou ke zvládnutí těchto testů.

Proč YLE?

Vědecké výzkumy ukazují, že děti se rády učí k testům YLE a také je rády skládají. Mezi zkouškové úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což děti velmi povzbuzuje a inspiruje.
Cambridge Young Learners English Tests určují mezinárodní standardy ve vyučování angličtiny v základních školách pro učitele i pro žáky. Všichni kandidáti na celém světě podléhají stejným pravidlům a dostávají stejné certifikáty Cambridge ESOL.
Každé dítě, které skládá test YLE, dostává certifikát. Z každé ze tří částí testu - poslechu, psaní a čtení, mluvení - je možné získat maximálně 5 terčů (bodů), dohromady tedy 15. Výsledek zřetelně ukazuje, jaké dítě dělá pokroky ve výuce jazyka. 
Certifikát také motivuje k další práci s angličtinou.

Z jakých částí se skládá zkouška YLE?

Zkouška YLE se skládá ze tří částí (tzv. Papers):

Čtení a psaní (Reading and Writing)
Poslech (Listening)
Mluvený projev (Speaking)

Příprava ke zkoušce

Na to, jak dítě k YLE testům připravit, samozřejmě existuje metodika a Britská Rada na to pořádá školící semináře, kterých se team našich lektorů účastní. Navíc CUP (Cambridge University Press) vydává sborníky těchto testů z minulých let. Zakoupili jsme několik sad, které obsahují celé testy, metodiku a audio CD.

Ke zkoušce vaše děti připravíme! 

Ve všech úrovních pro děti připravujeme 3 cvičné testy, hromadné přihlášení ke zkouškám na Britské Radě prostřednictvím naší JŠ Carpinus a samozřejmě i doprovod tam a zpět ke zkoušce v "den D". Více o termínech cvičných testů, zkouškách a cenách najdete v našem rezervačním systému webooker, v sekci AKCE.

Přípravné kurzy a zkoušky YLE 2017

19/3/2017 … příprava a 1. cvičný test            

Výsledky  testů Vám pomohou při rozhodování o přihlášení dítěte ke zkoušce.

24/3/2017 ... termín závazné přihlášky přes JŠ Carpinus

30/3/2017 ... termín splatnosti poplatku za zkoušku
                             Starters, Movers, Flyers       1500,- Kč    Cena zahrnuje pouze poplatek Britské Radě.

9/4/2017 … příprava a 2. cvičný test             

23/4/2017 … příprava a 3. cvičný test            

Všechny přípravy a cvičné testy probíhají vždy v neděli v JŠ Carpinus v Českém Brodě.

20/5/2017 - YLE Starters, Movers, Flyers - ZKOUŠKA (Britská Rada, Praha)

červen/2017 … Měli bychom znát výsledky a stanovit termín slavnostního předání certifikátů

Kontakt a podrobnější informace:
Barbora Tyglová, email: kancelar@carpinus.cz, tel.: 736 606 050

 

*CEFR - Common European Framework of Reference (Společný evropský referenční rámec - v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků)

CEFR

Školní rok 2023/2024

1. pololetí
18. 9. 2023 - 31.1.2024

2. pololetí
1.2.2024 - 30.6.2024

Během státních svátků a školních prázdnin
NEVYUČUJEME !!!

O letních prázdninách pořádáme v Českém Brodě příměstské tábory.


Fotogalerie

 • Letní prázdninové programy 2017
 • Dopolední školička 2016/2017
 • Letní příměstský tábor 2016
 • Letní intenzivka 2016
 • YLE 2016
 • January 2016 in Městec Králové
 • Christmas Lesson 2015
 • letní intenzivka 2015 - Český Brod
 • YLE 2015
 • Spring 2015 - Mukařov
 • šk.r. 2014/2015
 • šk.r. 2013/2014
 • letní intenzivka 2014
 • letní intenzivka 2013
 • šk.r. 2012/2013
 • letní intenzivka 2012
 • YLE, Praha 26.5.2012
 • šk.r. 2011/2012
 • letní intenzivka 2011
 • letní intenzivka 2010