Výuka angličtiny zážitkovou metodou
Co to vlastně znamená?


K výuce jazyků lze přistupovat nejrůznějšími způsoby – škála je opravdu velmi široká a pestrá. Na jedné straně jsou „zázračné“ metody používající speciálních pomůcek a pečlivě nastavených postupů, které je nutné striktně dodržovat. Na té druhé se nacházejí výukové metody, které jsou schopné se přizpůsobit potřebám studentů a to nejen jazykovým (co se potřebují naučit), ale také způsobům, jakými se studenti nejlépe učí. Zážitková pedagogika se nachází v blízkosti druhého zmiňovaného způsobu.

Zážitková pedagogika se v poslední době uplatňuje ve stále více oblastech lidského vzdělávání a ať se student potřebuje naučit matematiku, argumentovat nebo cizí jazyk, principy ve všech vzdělávacích oblastech jsou stejné. Tato „univerzálnost“ použití zážitkové pedagogiky je velmi úzce spojena s přirozeností jejich výukových principů.

Tato přirozenost vychází ze třech základních stavebních kamenů, na kterých je zážitková pedagogika postavena. Představme si je skrze výuku cizích jazyků.

 1. Studenti jsou průběžně vystavováni nejrůznějším reálným situacím – např. místo sezení na židlích a povídání si o tom, co vše se děje když nakupujeme, v přístupu zážitkové pedagogiky se studenti ocitnou ve třídě, která je přestavěna jako obchod s konkrétními předměty (byť jsou to třeba jen vystříhané obrázky), rozdělí se na prodávající a kupující, kteří mezi sebou komunikují pomocí naučených vět a frází a opravdu nakupují – vyměňují herní peníze za nakoupené předměty. Následně si všichni své role vymění, aby si procvičili celou slovní zásobu týkající se daného tématu.
 2. „Předehrou“ těmto reálným situacím je vždy pečlivě připravená motivace a vtažení účastníků do tématu, která je uvedena vyučujícími. V rámci této motivace se studenti nejen připraví a „naladí“ na téma, které bude následovat, ale zároveň mají šanci obkoukat a „naposlouchat“, jak komunikace v cizím jazyce v dané situací má probíhat.
 3. Po skončení vlastní aktivity přichází popovídání si o vlastním zážitku – co studenti cítí, že jim šlo, co bylo naopak těžké a v čem se potřebují ještě procvičit, aby danou situaci v budoucnu zvládli ještě lépe. Ač se možná zdá tento prvek jako nedůležitý, je naprosto zásadní – student má šanci sebereflexe, která není nijak známkována nebo hodnocena a je nutná pro zdárný vývoj jeho dalšího učení se. Vyučující zároveň získává velmi cenné informace o tom, co studenti potřebují ještě procvičovat a tyto prvky zapojí i do následujících aktivit, byť se mohou týkat jiného tématu.

Výše popsané tři základní stavební kameny vytvářejí neomezený prostor pro nastavení výuky tak, že je zábavná, poutavá, pestrá a poskytuje neomezený prostor pro zapojení co nejvíce smyslů a různých způsobů učení se. Toto jsou přidané hodnoty zážitkového přístupu k výuce, které studenty často vtáhnou tak, že často zapomínají na to, že se vlastně něco učí. A co víc si přát víc než hodinu jazyka takovou, která uteče jako voda, je zábavná, kreativní a v rámci které se studenti naučí veškerou slovní zásobu automaticky používat prakticky a v reálném kontextu.

Hlavní motto zážitkové pedagogiky vše výše popsané dokonale shrnuje:

Lingua Ludus„Řekni, a já zapomenu.
Ukaž mi a já si zapamatuji.
Zapoj mě a já pochopím.“

Lucie Urbančíková – Eiseltová, M.Ed.
autorka a manažerka Jazykového projektu Lingua Ludus
(ve spolupráci s JŠ Carpinus)

Školní rok 2023/2024

1. pololetí
18. 9. 2023 - 31.1.2024

2. pololetí
1.2.2024 - 30.6.2024

Během státních svátků a školních prázdnin
NEVYUČUJEME !!!

O letních prázdninách pořádáme v Českém Brodě příměstské tábory.


Fotogalerie

 • Letní prázdninové programy 2017
 • Dopolední školička 2016/2017
 • Letní příměstský tábor 2016
 • Letní intenzivka 2016
 • YLE 2016
 • January 2016 in Městec Králové
 • Christmas Lesson 2015
 • letní intenzivka 2015 - Český Brod
 • YLE 2015
 • Spring 2015 - Mukařov
 • šk.r. 2014/2015
 • šk.r. 2013/2014
 • letní intenzivka 2014
 • letní intenzivka 2013
 • šk.r. 2012/2013
 • letní intenzivka 2012
 • YLE, Praha 26.5.2012
 • šk.r. 2011/2012
 • letní intenzivka 2011
 • letní intenzivka 2010